Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Idősek Klubja Tájékoztató

__________________________________________________________________________________________________

Idősek Klubjában

 

A hajdúdorogi Idősek Klubja 1971-ben kezdte meg működését a jelenlegi helyén (Böszörményi út 28. sz. alaltt) egy korábban szolgálati lakásként szolgáló épületben, mely a századforduló környékén épülhetett.Az intézmény udvara szépen parkosított, nyugodt környezetben biztosítja az idős ellátottak kényelmét. Az udvar díszét képezi a több mint 150 éves japánakác, melyet a Hajdúdorogi Honismereti és Városvédő Egyesület 2004-ben védetté nyílvánította.


Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez 2007-ben benyújtott pályázat megnyerésével az intézmény teljes akadálymentesítése volt a cél. A sikeres pályázat eredményeképpen megkezdődtek a munkálatok, és további 1 millió forintos önkormányzati támogatással, valamint az intézmény költségvetési megtakarításaival a tálalókonyha valamint az egész intézmény felújítása megtörtént. Az épület belső kialakítása mellett a megközelíthetőség is hangsúlyt kapott (vezetősávval ellátott járda, mozgáskorlátozott parkoló, rámpa, stb.). A jelenleg megvalósult beruházással eljutottunk oda, hogy nem csak az idősek, hanem a mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők is önállóan látogathatják, használhatják az intézmény helységeit.
 
Napjainkban mind fontosabbá válik az időskori biztonság, amelynek egyre jobban felértékelődő eleme az idősgondozás, az idősápolás különböző formáihoz való hozzáférés lehetősége. Az idősemberek többsége ugyanis egészen a legvégső pontig otthonában kíván maradni, azaz meg kívánja őrizni önállóságát. Ennek érdekében nekünk azokat az ellátásokat kell fejleszteni (pl: házi segítségnyújtás), amelyek révén az időseket otthonukban vagy lakókörnyezetükben látjuk el.

Az Idősek Klubja által biztosított ellátások között szerepel:
  • szociális étkeztetés, mely keretén belül azoknak a rászorult személyeknek a napi egyszeri meleg ételéről gondoskodunk, akik ezt a koruk vagy egészségi állapotuk miatt más módon nem tudják megoldani,
  • házi segítségnyújtás igénylésekor szükség szerint segítséget nyújtunk azoknak a koruk, fogyatékosságuk vagy egészségügyi állapotuk miatt rászoruló személyeknek, akik életvitelük, személyi környezeti tisztaságuk biztosításához, társas kapcsolataik fenntartásához, kulturális igényeik kielégítéséhez, érdekeik védelméhez igénylik,
  • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ahol egy kihelyezett segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás,
  • nappali ellátás esetén a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak gondozására, foglalkoztatására és állapotuknak megfelelő napi életritmus biztosítására fektetjük a hangsúlyt.

Ez úton is szeretnénk felhívni az időskorú helyi lakosok figyelmét fenti szolgáltatásainkra, melynek igénybevételét az Idősek Klubja vezetőjéhez benyújtott kérelmükkel kezdeményezhetik.


Korona Imréné
intézményvezető